گروه صنایع معدنی فولاد
 
مدیرعامل بانک ملت :
فولاد مبارکه یکی از محورهای شکل گیری اقتصاد مقاومتی است
گروه صنایع معدنی >فولاد - دکتر هادی اخلاقی گفت: با توجه به اثربخشی تولید هدفمند و همچنین نقش فولاد مبارکه در تولید ناخالص کشور، باید اذعان داشت فولاد مبارکه از مفاخر ملی و تجلی عینی تولید داخلی و یکی از محورهای شکلگیری اقتصاد مقاومتی در ایران است.
 
به گزارش ماین نیوز، وی افزود: گسترش روزافزون تعامل بانک ملت با فولاد مبارکه برای ما از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا بر این باوریم این شرکت که یک برند بینالمللی است میتواند نقش بهسزایی در توسعۀ اقتصاد ملی داشته باشد.

اخلاقی گفت: با ارزیابی بهعملآمده مشخص شد در سال ۹۴ بانک ملت بهلحاظ همکاری با فولاد مبارکه در جایگاه بانک پنجم قرار داشته است. به همین دلیل، از سال ۹۵ با تغییراتی استراتژیک که در تصمیمات مدیریت بانک ملت به وجود آمد، سطح تعاملات با این شرکت گسترش یافت؛ بهطوری که به نظر میرسد بانک ملت هماکنون بهلحاظ حجم اعتبارات، گشایشهای اعتبارات اسنادی و حجم ضمانتنامهها و تسهیلات پرداختی، توانسته است این همکاریها را تا سطوح بالا گسترش دهد و بهلحاظ بانکی خود را بهعنوان حامی شمارۀ یک شرکت فولاد مبارکه معرفی کند.

مدیرعامل بانک ملت ضمن ابراز خرسندی از بازدید از فولاد مبارکه و نتایج حاصل در جلسۀ برگزارشده، از ایجاد تفاهمنامهای که دربرگیرندۀ اهداف استراتژیک و توسعۀ تعاملات بانک ملت و فولاد مبارکه است خبر داد و گفت: انشاءا... با اجراییشدن این تفاهمنامه بتوانیم به تحقق اهداف فولاد مبارکه در تولید، توسعه و حضور گستردهتر در عرصه های بینالمللی و همچنین تکمیل مجتمعها و مجموعه هایی که بتوانند در افزایش ارزش افزوده و تکمیل زنجیرۀ فولاد مؤثر باشند، کمک کنیم. وی با اشاره به اصلاحات انجامشده در ساختار مالی بانک ملت گفت: در بانک ملت، به عنوان یک بنگاه اقتصادی، در این خصوص کارهای زیادی انجام شده است؛ علاوه بر این، هماکنون نیز در زمینۀ توسعۀ خدمات و تعاملات در داخل و خارج از کشور و همچنین خلق ارزش در سطح ملی و بینالمللی در حال فعالیت هستیم.

اخلاقی تأکید کرد: مدیریت بانک ملت همراهشدن این بانک با مجموعه های بزرگ تولیدی، صنعتی و خدماتی کشور را یک ارزش میداند. به همین منظور در این زمینه توسعۀ تعاملات با شرکتهای معتبری نظیر فولاد مبارکه را در دست اقدام داریم و علاقه مندیم که بتوانیم برای طرحهای توسعۀ این شرکت مؤثر واقع شویم.

مدیرعامل بانک ملت تصریح نمود: در حال حاضر ۱۳ هزار میلیارد ریال از تسهیلات بانک ملت در اختیار مجموعۀ فولاد مبارکه قرار دارد که این حجم از گشایش اعتبارات، ضمانتنامه، حواله و تسهیلات خرد و کلانی که در اختیار فولاد مبارکه قرار میگیرد، به لحاظ سهم از بازار، بانک ملت را در جایگاه نخست قرارداده است.

وی یادآور شد: این بانک برای کارکنان مجموعه هایی که با آنها در تعامل است، محصولاتی تدارک دیده است که از آن جمله میتوان به «شاپ کارت» اشاره کرد که در سال گذشته طراحی و از اول امسال عرضه شده است و این آمادگی وجود دارد که در اختیار عموم کارکنان شرکت فولاد مبارکه و مجموعه های وابستۀ آن قرار گیرد. این محصول امکانی را فراهم میکند که همکاران محترم بتوانند از مجموعه های طرف قرارداد بانک، که بالغ بر ۱۱۰۰ مجموعه هستند، نیازهای مصرفی خودشان را تأمین کنند.

به گزارش خبرنگار فولاد در ابتدای این دیدار دکتر سبحانی، مدیرعامل فولاد مبارکه، ضمن ارائه گزارش از عملکرد فولاد مبارکه بر اهمیت گسترش همکاری بانکها با صنایع کشور تأکید کرد و گفت: وقتی صنایع کوچک و بزرگ بتوانند از حمایت و تسهیلات مالی مناسب برخوردار شوند، بدون شک شاهد اشتغال زایی و رونق اقتصادی بیشتری در کشور خواهیم بود.

گفتنی است در این جلسه امیرحسین نادری معاون اقتصادی و مالی شرکت فولاد مبارکه نیز ضمن قدردانی از مجموعۀ بانک ملت و تعامل خوب این بانک با شرکت فولاد مبارکه، اظهار امیدواری کرد: با گسترش این تعاملات بانکها و صنایع بتوانند دست در دست یکدیگر شرایط دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی را تسهیل کنند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۷
کد مطلب: 38350
 
مرجع : شرکت فولاد مبارکه اصفهان