گروه صنایع معدنی فولاد
 
گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم(6):
ظرفیت سازی ۵۵ میلیون تنی زنجیره فولاد و ۲۱۵ هزار تنی تولید مس کاتد در دولت یازدهم
گروه صنایع معدنی >فولاد - در نتیجه اقدامات وزارت صعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم ظرفیت سازی در زنجیره فولاد به میزان 55 میلیون تن و در تولید مس کاتد به میزان 215 هزار تن ایجاد شد.
 
به گزارش ماین نیوز، ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار یکی از پروژه‌های میان مدت وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم برای تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش فولاد و مس بود.
در همین راستا عوارض صادراتی در جهت محدودیت خام فروشی اصلاح شد و مورد بازنگری قرار گرفت.

همچنین برای فعال سازی ظرفیت‌های داخلی اصلاح تعرفه‌های زنجیره فولاد نیز در دستور کار ویژه‌ای قرار گرفت.

تصمیم گیری برای تأمین مواد اولیه سرمایه گذاران زنجیره فولاد و اولویت بندی در سرمایه گذاری، تکمیل طرح‌ها بر اساس توازن بخشی به زنجیره فولاد و ظرفیت سازی در زنجیره مواد معدنی دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم بود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ریزی و پیگیری تأمین زیرساخت‌های آب و برق و توسعه خطوط ریلی معادن را نیز در دولت یازدهم با برنامه ریزی و جدیت قابل توجهی دنبال کرد.

در نتیجه این اقدامات ظرفیت سازی در زنجیره فولاد و مس به میزان خوبی ایجاد شد و ظرفیت زنجیره فولاد از 123 میلیون تن به 178 میلیون تن و به میزان 55 میلیون تن افزایش یافت. همچنین در تولید تولید مس کاتد به میزان 215 هزار تن ظرفیت سازی به وجود آمد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۶ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۷
کد مطلب: 39784
 
مرجع : شاتا