گروه معادن مس
 
ترکیه؛ بازار روبه‌رشد تقاضای کاتد وارداتی
قزاقستان و بلغارستان نیمی از بازار کاتد ترکیه را در دست دارند
گروه معادن >مس - ترکیه بزرگترین مصرف‌کننده کاتد مس در خاورمیانه، با متوسط واردات 330 هزار تنی طی 10 سال اخیر است. از مهمترین تأمین‌کنندگان تقاضای کاتد وارداتی این کشور می‌توان به قزاقستان و بلغارستان اشاره کرد که در برخی سال‌ها بیش از 50 درصد نیاز این کشور به واردات کاتد را تأمین کردند. ایران نیز، متوسط سهم 7 درصدی از بازار کاتد وارداتی این کشور را در 10 سال اخیر داشت.
 
به گزارش ماین نیوز، به نقل از مس پرس، ترکیه، به دلیل صنایع قوی تولید محصولات نیمه‌ساخته و همچنین صنایع مصرف‌کننده توسعه یافته‌ای نظیر تجهیزات تبریدی و تهویه مطبوع، از مصرف‌کنندگان بزرگ کاتد مس در خاورمیانه محسوب می‌شود. این در حالی است که این کشور حجم تولید کاتد کمی در مقایسه با تقاضای داخلی خود دارد. از این رو، بزرگترین واردکننده این فلز صنعتی در منطقه نیز شمرده می‌شود. متوسط واردات کاتد مس ترکیه طی 10 سال اخیر بالغ بر 330 هزار تن در سال بود. با توجه به توسعه صنعتی این کشور طی مدت اخیر، واردات کاتد مس آن نیز با رشد سالانه 4.5 درصدی همراه بود. نمودار 1، آمار حجم و ارزش واردات کاتد مس به ترکیه را برای سال‌های 2007 تا 2016 به تصویر می‌کشد.


بیشترین میزان واردات کاتد مس به ترکیه در سال 2016 با حجمی متجاوز از 400 هزار تن گزارش شد، کمترین حجم واردات نیز متعلق به اول دوره مورد بررسی (سال 2007) و تقریبا برابر با 270 هزار تن بود. ارزش واردات کاتد مس به ترکیه در سال‌های 2008 تا 2009 و 2011 تا 2016، به‌رغم افزایش حجم واردات، با افت همراه بود که به دلیل افت قیمت جهانی مس در بازه‌های مذکور است. نرخ رشد واردات کاتد مس به ترکیه نشان می‌دهد که بیشترین اوج مربوط به سال 2010 با نرخی برابر با 14 درصد بود. با این وجود که پس از سال 2010، از سرعت رشد واردات این فلز صنعتی به ترکیه کاسته شد، اما همواره مثبت بود و بازار مصرف قابل توجهی در منطقه به شمار می‌رود.

نمودار 2، مبادی واردات کاتد مس به ترکیه را برای سال‌های 2007 تا 2016 نشان می‌دهد. تأمین‌کنندگان اصلی کاتد مس ترکیه که همواره طی 10 سال اخیر، به طور متوسط بیش از 90 درصد تقاضای کاتد وارداتی این کشور را در دست داشتند، با توجه به نمودار 2 از قرار 7 کشور قزاقستان، بلغارستان، روسیه، ازبکستان، ایران، اسپانیا و شیلی بودند. از این میان، بیشترین سهم از بازار واردات ترکیه در دستان قزاقستان، ازبکستان، بلغارستان و شیلی با متوسط سهم‌های به‌ترتیب برابر با 29، 15، 13 و 12 درصد طی 10 سال اخیر بودند. خرید دایمی کاتد مس از 7 کشور مذکور به معنی آن است که ارتباط بلندمدت قدرتمندی از منظر تجاری فی‌مابین ترکیه و کشورهای تأمین‌کننده کاتد شکل گرفته است.


همانطور که در این نمودار مشاهده می‌شود، ایران به عنوان بزرگترین تولیدکننده مس در خاورمیانه، طی بازه مورد بررسی، تنها 7 درصد از کل بازار کاتد وارداتی ترکیه را در اختیار داشت. در سال 2015، قزاقستان و روسیه، در حالی 50 درصد از بازار کاتد وارداتی ترکیه را در اختیار داشتند و تأمین کردند که در سال 2016، قزاقستان در کنار ازبکستان و بلغارستان، بیش از نیمی از حجم واردات این محصول به ترکیه را در دست گرفتند.


منبع:مس پرس
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۹
کد مطلب: 42262