گروه معادن زغال‌سنگ
 
انجمن زغال سنگ ایران خطاب به وزیر صنعت: ذخائر زغال‌سنگ طبس را دریابید
گروه معادن >زغال‌سنگ - انجمن زغال سنگ ایران با ارسال نامه ای به وزارت صنعت خواستار تخصیص بودجه تامین امکانات زیربنائی ذخائر زغال‌سنگ طبس شد.
 
به گزارش ماین نیوز، انجمن زغال سنگ ایران با ارسال نامه ای به وزارت صنعت خواستار تخصیص بودجه تامین امکانات زیربنائی ذخائر زغالسنگ طبس شد زیرا بزرگترین ذخائر مکشوفه زغالسنگ کک شو درکشور به میزان 700 میلیون تن درناحیه طبس قرار دارد اما متأسفانه امروز با مشکلات متعددی روبه رو است.

متن این نامه به شرح زیر است:

باستحضار می‌رساند با فعال شدن پروژه های جدید تولید فولاد، مصرف زغالسنگ در کشور به سرعت درحال افزایش می‌باشد و حداقل به‌ میزان 4 میلیون تن کنسانتره زغالسنگ برآورد میگردد که مستلزم استخراج 8 میلیون تن زغالسنگ از معادن کشور است .

درحالیکه تولید کنونی کشور به‌ میزان 8/1 میلیون تن کنسانتره زغالسنگ وکمتر از 4 میلیون تن استخراج از معادن زغالسنگ است که به هیچ وجه متناسب با 5/1 میلیارد تن حجم ذخائر مکشوفه زغالسنگ کشور نیست.

عدم توجه به موانع و مشکلات تجهیز و بهره برداری معادن زغالسنگ روند واردات زغالسنگ به کشور را مرتبا" افزایش میدهد بطوریکه در سالجاری واردات زغالسنگ درحدود یک میلیون تن می‌باشد .

در این شـرایط انجمن زغالسنگ ایران وظیفه خود میداند گزارش مربوط به نیاز حیـاتی مهمترین و بزرگترین ذخائر زغالسنگ کشور در ناحیه طبس را تقدیم نماید:

بزرگترین ذخائر مکشوفه زغالسنگ کک شو درکشور به میزان 700 میلیون تن درناحیه طبس است..

هم اکنون سالیانه 2100 هزارتن زغالسنگ (بیش از 50 درصد تولید زغالسنگ کشور) ازمعادن ناحیه طبس استخراج

شرکتهای متخصص در موضوع زغالسنگ درمنطقه مستقر میباشند و علاوه بر تولید جاری به میزان 2850 هزارتن طرح جدید وتوسعه دردست اقدام دارند که میتواند در بازه زمانی 4-3 ساله حداقل به میزان سالیانه 2 میلیون تن استخراج زغالسنگ کشور را افزایش بخشند .

مهمترین اولویت نیاز این فعالیت گسـترده معدنی در بخش زغالسنگ کشور کمبود امکانات زیر بنایی ( آب ، برق شبکه ، راه ) میباشد که لازمست تأمیـن آن از طرف وزارت صنعت ، معدن وتجارت موردتوجه جدی قرار بگیرد .

طرح تأمین امکانات زیربنائی ذخائر زغالسنگ طبس ازطرف ایمیدرو درحد مهندسی تفضیلی به انجام رسیده و بخشی نیز وارد مرحله اجراء گردیده لیکن بعلت عدم تامین بودجه مناسب، بسیار کند و بدون پیشرفت فیزیکی قابل قبول می باشد.

با بررسیهای انجام شـده کارشناسی ازطرف انجمن زغالسـنگ ایران نیاز مالی تامین امکانات زیربنائی معادن زغالسنگ طبس به میزان 284 میلیارد تومان برآورد میـگردد که در بازه زمانی 3 ساله توسط ایمیدرو قابل انجام میباشد.

در راستای تداوم فعالیت و توسعه معادن زغال سنگ که منجر به اشتغال چندین هزار نفره و همچنین تامین بخشی عمده از نیاز اساسی زغال سنگ کشور میباشد خواهشمنداست دستورفرمائید موضوع بودجه تامین امکانات زیربنائی ذخائر زغال سنگ طبس مورد توجه جدی و اولویت دار ایمیدرو قرار گیرد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۱۵
کد مطلب: 53533
 
مرجع : خبرگزاری تسنيم