گروه تجهيزات و ماشين آلات
 
ورود ۵ دستگاه بیل مکانیکی و ۴۰ دستگاه کامیون تراک به مجتمع سنگان
ماشین آلات هپکو در راه سنگان است
گروه تجهيزات و ماشين آلات - سری جدید ماشین آلات معدنی شامل پنچ دسـتگاه بیل مکانیکی ۸۰۰ و ۸۵۰ و ٤٠ دســـتگـاه کـامیون تراک ۶۵ تنی، وارد کارگاه مجتمع سنگان شد. این اقدام با هدف افزایش فعالیت معدنکاری صورت گرفته است.
 
به گزارش ماین نیوز، به منظور رشد میزان اســتخراج ســنگ آهن و باطله برداری، تجهیز کامل ماشــین آلات قرارداد و تضــمین تامین خوراک کارخانه های کنسـتانتره و گندله در منطقه سنگان، طی سه ماه گذشته این ماشین آلات که متعلق به پیمانکار گروه الف است، وارد مجتمع ســـنگـان شده است.

ماشین آلات جدید
با ورود ماشین آلات جدید به مجتمع سنگ آهن سنگان، حجم عملیات معدن کاری به بیش از ۶.۵ میلیون تن در ماه افزایش می یابد. از سوی دیگر تامین ۵ دستگاه تراک معدنی دیگر از هپکو، ماشین آلات حفاری و ۳دستگاه بیل مکانیکی دیگر نیز تا پایان سال در برنامه های مجتمع قرار دارد.

مجتمع سنگ آهن سنگان طبق استراتژی ایمیدرو، برنامه دستیابی به ظرفیت تولید 17.5میلیون تن کنسانتره و 15 میلیون تن گندله را در دست اجرا دارد و برای تحقق این هدف دو گروه پیمانکار در حال استخراج ماده معدنی و تامین خوراک برای کارخانه های فوق و پروژه های آتی هستند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۴۹
کد مطلب: 58885
 
مرجع : ایمیدرو