گروه صنایع معدنی فولاد
 
ایفای مسئولیت اجتماعی فولادمبارکه در قالب مدل مشتری‌محور کلایدون
گروه صنایع معدنی >فولاد - یک جامعه‌شناس گفت: مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت فولاد مبارکه در چارچوب مدل مشتری‌محور کلایدون قابل بررسی است چراکه ایفای مسئولیت اجتماعی علاوه بر سودآوری به حفظ و اعتبار شرکت در فضای عمومی جامعه می‌انجامد.
 
به گزارش ماین نیوز، سعیده حاج‌علی با اشاره به مسئولیت اجتماعی شرکتی، اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی شرکتی مفهومی رایج در مباحث دانشگاهی و کسب‌وکار است و بسیاری از مدیران شرکت‌ها به اجبار و یا با اختیار به این مهم در تصمیم‌گیری پایبند هستند.

وی افزود: مسئولیت‌پذیری اجتماعی روشی برای حفظ ارتباط یک واحد تجاری با ذینفعان آن است و اجرای مسئولیت اجتماعی آثار و فوائد بسیاری برای کارکنان شرکت و افراد جامعه به همراه دارد.

این جامعه‌شناس با اشاره به سابقه تاریخی مسئولیت اجتماعی در کشور گفت: در گذشته جنس مسئولیت اجتماعی ماهیت مذهبی و کمک به افراد محروم جامعه داشت اما امروزه مسئولیت‌پذیری اجتماعی نوین در جامعه رشد یافته است.

وی با بیان اینکه در دهه ۵۰ میلادی، تعهد به جامعه در مسئولیت اجتماعی مطرح بود، گفت: امروزه مفاهیمی مانند حفظ محیط زیست، حقوق کارمندان، کیفیت زندگی، امید به زندگی مواردی است که به مفهوم مسئولیت اجتماعی افزوده شده است.

حاج‌علی با تاکید بر انتزاعی بودن مفهوم مسئولیت اجتماعی، بیان کرد: مسئولیت اجتماعی در طول تاریخ دچار دگردیسی شده است و در نهایت مسئولیت اجتماعی می‌تواند به تعالی سازمانی منجر شود.

وی با اشاره به مدل کارول در مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تصریح کرد: در این مدل مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی از چهار بخش اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بشردوستانه تشکیل شده است. در این مدل مهمترین فایده مسئولیت اجتماعی شرکتی مباحث اقتصادی است و نگاه بشردوستانه در این مدل کمرنگ خواهد بود.

این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه در مدل کارول نیاز انسانی نادیده گرفته شده است، گفت: در مدل دوایر متحدالمرکز، مسئولیت اجتماعی به این گونه تعریف می‌شود که مباحث اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه و نیاز انسانی روابط متقابل با همدیگر دارند و حالت سلسله مراتب مدل کارول را در آن مستتر نیست.

وی در پایان به اقدامات ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت فولاد مبارکه پرداخت و گفت: شرکت فولاد مبارکه با انتخاب سنجیده در راستای مسئولیت اجتماعی در بحران کرونا وارد عمل شده است.

حاج علی با اشاره به اینکه اقداماتی نظیر بهینه سازی و کاهش مصرف آب را با جمع آوری و انتقال پساب شهری و ارتقاء بهداشت منطقه توسط شرکت فولاد مبارکه در راستای مسئولیت اجتماعی است، گفت: مسئولیت اجتماعی شرکت فولاد مبارکه را می‌توان در مدل مشتری‌محور کلایدون تشریح کرد. به این معنا که در راستای افزایش سودآوری به تقاضای مشتریان در مسئولیت‌پذیری اجتماعی پاسخ داده می‌شود. در این صورت شرکت با هدف سودآوری، در رفتارهای مسئولانه اجتماعی و زیست محیطی مشارکت می‌کند و به علت ایفای مسئولیت اجتماعی صاحب شهرت و اعتبار در فضای عمومی جامعه می‌شود که در نهایت به افزایش مشتریان می‌انجامد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۵۵
کد مطلب: 59396
 
مرجع : ایراسین