گروه صنایع معدنی سیمان
 
گزارش ماين نيوز از جشن هشتاد سالگي صنعت سيمان؛
شركتهاي برتر سيماني معرفي شدند
گروه صنایع معدنی >سیمان - در جشن هشتادمين سالگرد صنعت سيمان از واحدهاي سيماني برتر كشور تقدير شد.
به گزارش خبرنگار ماين نيوز، جشن هشتادمين سالگرد صنعت سيمان كشور روز گذشته با مديريت انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان در مركز همايش‌هاي رازي برگزار شد.
در اين مراسم مديران عامل ۳۳ واحد سيماني لوح تقدير شركتهاي برتر را دريافت كردند.
اسامي شركتهاي برگزيده به شرح زير است:
۱- مهندس باقری مدیرعامل سیمان آبیک
۲- مهندس عمرانی‌فرد مدیرعامل شرکت سیمان اردستان
۳- مهندس اصل روستاپور مدیرعامل سیمان ایلام
۴- مهندس فتوگرافی مدیرعامل سیمان بجنورد
۵- مهندس بستانیان مدیرعامل سیمان بهبهان
۶- مهندس پایدار مدیرعامل سیمان پیوند گلستان
۷- مهندس سیدان مدیرعامل سیمان تهران
۸- مهندس نیکفر مدیرعامل سیمان خوزستان
۹- مهندس مجیدپور مدیرعامل شرکت سیمان داراب
۱۰- مهندس مطیعی مدیرعامل شرکت سیمان دورود
۱۱- مهندس توکلی مدیرعامل سیمان زواه تربت
۱۲- مهندس خام وردی مدیرعامل سیمان زنجان
۱۳- مهندس صمدی مدیرعامل شرکت سیمان ساروج اصفهان
۱۴- مهندس اسعدی مدیرعامل سیمان سپاهان
۱۵- مهندس گراوندی مدیرعامل سیمان سامان غرب
۱۶- دکتر صداقت مدیرعامل سیمان سفیدبنوید
۱۷- مهندس شریفی مدیرعامل سیمان سفید نیریز
۱۸- مهندس میرزایی مدیرعامل سیمان ساوه
۱۹- امینی دهکردی مدیرعامل سیمان شهر کرد
۲۰- مهندس شاکر ی مدیرعامل سیمان صوفیان
۲۱- مهندس کتیرایی مدیرعامل سیمان عمران انارک
۲۲- مهندس قراچه مدیرعامل سیمان فارس
۲۳- مهندس نیکنام مدیرعامل سیمان فارس نو
۲۴- مهندس شجاعی مدیرعامل سیمان فراز فیروزکوه
۲۵- مهندس اقبالیان مدیرعامل سیمان قاین
۲۶- سردار مدیر عامل سیمان کاوان بوکان
۲۷- مهندس فورنچی مدیرعامل سیمان گیلان سبز
۲۸- مهندس میرسپاسی مدیرعامل سیمان لارستان
۲۹- مهندس غلامزاده مدیرعامل سیمان لامرد
۳۰- مهندس ربانی مدیرعامل سیمان ممتازان کرمان
۳۱- مهندس معنوی مدیرعامل سیمان نایین
۳۲- مهندس مختار پور مدیرعامل سیمان هگمتان
۳۳- مهندس روستارپور مدیرعامل سیمان ساروج بوشهر
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۳۰
کد مطلب: 2391