گروه معادن سرب و روی
 
آمار 8 ماهه اعلام شد؛
افزایش تولید شرکت های زنجیره سرب و روی ایمیدرو
گروه معادن >سرب و روی - میزان تولید شرکت های زنجیره سرب و روی ایمیدرو (انگوران و نخلک) طی 8 ماهه 1400 افزایش یافت.
 
به گزارش ماین نیوز، مجتمع سرب و روی انگوران از ابتدای فروردین تا پایان آبان، 733 هزار و 377 تن ماده معدنی تولید کرد که در مقایسه با رقم تولید مدت مشابه سال گذشته (618 هزار و 625 تن)، حدود 19 درصد رشد نشان می دهد.

همچنین طی این مدت، 522 هزار و 575 تن ماده معدنی سرب به شرکت های داخلی ارسال شد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 651 هزار و 834 تن بود که حدود 20 درصد کاهش یافت.

مجتمع سرب و روی انگوران در ماه آبان 76 هزار و 65 تن ماده معدنی تولید و 46 هزار و 607 تن ارسال کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (67 هزار و 695 تن تولید و 97 هزار و 293 تن ارسال)، به ترتیب 12 درصد افزایش و 52 درصد کاهش یافت.

افزایش 31 درصدی تولید کنسانتره سرب نخلک
شرکت سرب و روی نخلک از ابتدای فروردین تا پایان آبان امسال، 5 هزار و 708 تن کنسانتره سرب تولید کرد که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (4 هزار و 367 تن)، 31 درصد رشد یافت.

این شرکت طی 8 ماهه اخیر، 138 هزار و 189 تن ماده معدنی استخراج کرد که نسبت به آمار مدت مشابه سال گذشته (37 هزار و 225 تن)، 271 درصد افزایش یافت. میزان ارسال کنسانتره این شرکت نیز 6 هزار و 107 تن بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (7 هزار و 227 تن)، حاکی از کاهش 16 درصدی بود.

شرکت نخلک طی ماه آبان 633 تن کنسانتره تولید، 14 هزار و 65 تن ماده معدنی استخراج و یک هزار و 51 تن محصول ارسال کرد که در مقایسه با آمار آبان سال گذشته (تولید 785 تن کنسانتره ، استخراج 3 هزار و 907 تن ماده معدنی و ارسال 862 تن محصول)، به ترتیب 19 درصد کاهش، 260 درصد افزایش و 22 درصد افزایش یافت.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۶ دی ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۴۵
کد مطلب: 59206
 
مرجع : ایمیدرو