گروه صنایع معدنی آلومینیوم
 
خسارت بسیار سنگین اعمال محدودیت مصرف برق به شرکت آلومینیوم ایران

تاریخ انتشار : يکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۱:۳۰
کد مطلب: 61308