گروه تجهيزات و ماشين آلات
 
نرخ حقوق گمرکی به یک درصد کاهش یافت
گروه تجهيزات و ماشين آلات - نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزا و قطعات ماشین آلات و تجهیزات از ۱۰ درصد به یک درصد کاهش یافت.
به گزارش ماین نیوز، مطابق اعلان معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزا و قطعات ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد است، به یک درصد کاهش یافت.

بر همین اساس، دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف ۲۷۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند.

این مهم با امضای وزرای نفت، صمت و اقتصاد و رییس جمهور، به عنوان جزء (۳) به بند (ه) تبصره (۷) الحاق شد.

تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۷
کد مطلب: 61431