گروه معادن سنگ آهن
 
روابط‌عمومی بازوی تسهیل‌کننده ارتباطات درون و برون‌سازمانی در مسیر پیشبرد اهداف کلان
گروه معادن >سنگ آهن - هادی فریدونی مدیرحوزه مدیرعامل و روابط‌عمومی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر - تحقق دستاوردهای یاد شده در هر روابط‌عمومی نیاز به برنامه‌ریزی بلند مدت دارد. بنابراین لازم است تا از سویی روابط‌عمومی‌ها زمان مناسبی را برای طرح‌ریزی و اجرای برنامه‌های تببین شده صرف کنند و از سوی دیگر مخاطبان داخلی و برون‌سازمانی فرصتی مناسب را در اختیار فعالان این بخش قرار دهند تا کارایی عملکردی این حوزه نمایان شود.
 
به گزارش ماین نیوز، از روابط‌عمومی به‌عنوان دستاورد قرن بیستم یاد می‌شود؛ علمی جدید در میان علوم اجتماعی که در صورت ایفای صحیح وظایف، می‌تواند نقشی اثرگذار بر سطوح مختلف مدیریتی یک مجموعه ایفا کند و همگرایی درون و برون‌سازمانی را به ارمغان آورد.

اگرچه روابط‌عمومی نسبت به بسیاری از حوزه‌های علوم اجتماعی قدمت تاریخی کمی دارد اما در همین زمان اندک تعاریف متعددی از آن صورت گرفته است؛ تعاریف متعددی که بیانگر گستره عملکردی آن است. دانشی که از آن به‌عنوان هنر هشتم نیز یاد می‌شود. در این میان انجمن جهانی روابط‌عمومی این بخش را چنین تعریف می‌کند: «روابط‌عمومی بخش از وظایف مدیریتی سازمان، علمی ممتد، مداوم و طرح‌ریزی شده است که از طریق آن افراد یک سازمان می‌کوشند تا تفاهم و پشتیبانی، افرادی که با آن‌ها در تعامل هستند را جلب کنند.»

وظایف روابط‌عمومی‌ها در هر سازمانی به دو بخش وظایف درون و برون‌سازمانی تقسیم می‌شود؛ به‌عبارتی دیگر روابط‌عمومی نقش میانجی‌گر میان مدیریت سازمان و مخاطبان درونی و بیرونی آن دارد. عملکرد صحیح این حوزه تاثیری به‌سزا در ایجاد همراهی و همگرایی درون‌سازمانی خواهد داشت. به این ترتیب اگر روابط ‌عمومی در هر سازمانی نقش و وظایف اصولی خود را به درستی ایفا کند می‌توان انتظار داشت که بخش‌های مختلف در جهت اهداف و اصول تبیین شده گام بردارند و مسیر دستیابی به اهداف هموارتر شود.

در عین حال روابط‌عمومی گوش و چشم بیرونی هر مجموعه‌ای و آینه‌ای تمام‌نما از عملکرد آن است. محور اصلی ارتباط یک سازمان با جامعه و مخاطبان عمومی و تخصصی حوزه روابط‌عمومی است. در صورتی که این حوزه با همراهی سایر بخش‌های یک سازمان بتواند از پس وظایف خود به درستی برآید جایگاه آن مجموعه در اذهان مخاطبان تخصصی و عمومی به شکل صحیحی تببین می‌شود. به این ترتیب روابط‌عمومی‌ها نقشی تاثیرگذار در برندسازی دارند و با دقت می‌توان ادعا کرد که در جهان امروز شرکتی با برندی معتبر یافت نمی‌شود که روابط‌عمومی ضعیفی داشته باشد.

تقویت حوزه روابط‌عمومی با همکاری ارکانی درون یک مجموعه محقق می‌شود؛ در نهایت نیز داشتن روابط‌عمومی قوی در یک سازمان، منفعت کل مجموعه را به همراه خواهد داشت. میزان مقبولیت جایگاه روابط‌عمومی در هر سازمانی وابسته به عملکرد فعالان این حوزه و نگاه سطوح ارشد مدیریتی مجموعه دارد. اما با عملکردی مناسب می‌توان نقش و اثرگذاری، این حوزه را به درستی تبیین کرد. در عین حال همراهی روابط‌عمومی و بخش‌های مختلف مدیریتی و تولیدی در یک سازمان باعث می‌شود تا جایگاه برون‌سازمانی یک مجموعه به درستی در اذهان عمومی شکل بگیرد و تحقق اهداف کلیدی تسهیل شود.

البته تحقق دستاوردهای یاد شده در هر روابط‌عمومی نیاز به برنامه‌ریزی بلند مدت دارد. بنابراین لازم است تا از سویی روابط‌عمومی‌ها زمان مناسبی را برای طرح‌ریزی و اجرای برنامه‌های تببین شده صرف کنند و از سوی دیگر مخاطبان داخلی و برون‌سازمانی فرصتی مناسب را در اختیار فعالان این بخش قرار دهند تا کارایی عملکردی این حوزه نمایان شود.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۱۴
کد مطلب: 61434
 
مرجع : شارا