گروه صنایع معدنی فولاد
 
دیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت فولاد هرمزگان عنوان کرد؛
تعهد مدیریت فولاد هرمزگان به بهبود ایمنی
نقش موثر فرهنگ‌سازی ایمنی در کاهش حوادث
گروه صنایع معدنی >فولاد - مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت فولاد هرمزگان گفت: در فولاد هرمزگان به همه ابعاد ایمنی در محیط کار توجه می‌شود و با توجه به نقش هدایتگر و متعهدانه مدیرعامل نسبت به مقوله ایمنی، توانستیم نشان درجه یک ایمنی در بین صنایع جنوب شرق کشور را دریافت کنیم.
 
به گزارش ماین نیوز، علی‌اکبر محمود صالحی، مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت فولاد هرمزگان گفت: در فولاد هرمزگان به همه ابعاد ایمنی در محیط کار توجه می‌شود و با توجه به نقش هدایتگر و متعهدانه مدیرعامل نسبت به مقوله ایمنی، توانستیم نشان درجه یک ایمنی در بین صنایع جنوب شرق کشور را دریافت کنیم.

وی در خصوص کسب نشان ایمنی جنوب شرق کشور توسط این شرکت بیان کرد: ایده اعطای نشان ایمنی از چهار سال قبل در استان کرمان مطرح شده و در این زمینه کمیته‌ای متشکل از اداره بازرسی کار، دانشگاه، کانون متخصصین ایمنی و مرکز تحقیقات و تعلیمات کار استان کرمان مبتکر این طرح بودند که طی توافق صورت گرفته با مقامات اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان قرار شد طرح در سطح این سه استان اجرا شود.

طی نظامنامه تدوین شده و بر اساس معیارهای قابل اندازه‌گیری و مهم در حوزه ایمنی، صنایع در سطح سه استان مورد ارزیابی قرار گرفته و همچنین عملکرد مدیران hse صنایع نیز با معیارهای از پیش تعیین شده ارزیابی شدند. واحدهایی که امتیاز بالای ۹۳ از ۱۰۰ را کسب کردند، نشان ایمنی درجه ۱ دریافت می‌کنند که در این رابطه شرکت فولاد هرمزگان تنها واحد صنعتی بود که در سطح استان هرمزگان این امتیاز را کسب کرده است. همچنین مدیر hse شرکت فولاد هرمزگان نیز طی ارزیابی انجام شده نشان ایمنی درجه ۲ دریافت کرد.

مدیر HSE شرکت فولاد هرمزگان با اشاره به معیارهای مورد ارزیابی در این طرح خاطرنشان کرد: به‌روزترین مسائل ایمنی و بهداشت حرفه‌ای مورد بررسی قرار گرفته که مهم‌ترین آن‌ها حرکت به سمت حادثه صفر (Zero Accident) است. خوشبختانه آمار حوادث شرکت فولاد هرمزگان با توجه به اهداف و برنامه‌های هدفمند تدوین و اجرا شده از سال ۱۳۹۰ تا کنون کاهشی بوده و حرکت به سمت حادثه صفر را به خوبی اجرا کرده است.

محمود صالحی تأکید کرد: تهیه و تدوین گردشکارها و دستورالعمل‌های ایمنی و جاری‌سازی آن‌ها در شرکت فولاد هرمزگان با بهره‌گیری از انتقال دانش فنی و همچنین استفاده از تجارب و دانش موجود در بخش HSE شرکت فولاد مبارکه یکی از مزیت‌های بوده که در این ارزیابی مورد توجه داوران قرار گرفت.

مدیر HSE فولاد هرمزگان با اشاره به مزیت‌های این شرکت در حوزه ایمنی، مطرح کرد: از جمله مزیت قابل اشاره دیگر که در هیچ یک از صنایع استان وجود ندارد، می‌توان به پیاده‌سازی نظام پیشنهادات کارت سبز اشاره کرد.

این نظام مشارکتی به منظور درگیر کردن کل کارکنان در بحث ایمنی بوده و نقش ارزنده‌ای در فرهنگ‌سازی ایمنی در سازمان، رفع نقاط نا ایمن و کاهش حوادث داشته است؛ به‌طوری که هر فرد با استفاده از دفترچه سبز می‌تواند هرگونه خطر ناشی از شرایط ناایمن، رفتار ناایمن و شبه حوادث در هر نقطه‌ای از شرکت را در صورت مشاهده یادداشت کند و پس از گزارش به مافوق و طبق سازوکار سازمانی، مسئولین مربوطه متناسب با نوع خطر موضوع را باید پیگیری و رفع کنند. پس از تائید رفع خطر ثبت و گزارش‌شده توسط مسئول مربوطه در نهایت برگه به واحد ایمنی ارجاع داده شده و در صورت تائید اثربخشی آن توسط کارشناس ایمنی برای فرد پیشنهاددهنده پاداش منظور می‌شود.

از آنجایی که ارائه پیشنهاد در این زمینه سقف ندارد، افراد می‌توانند هر تعداد پیشنهاد را ثبت و گزارش کنند. در پایان هرماه هم به افرادی که بیشترین پیشنهاد را داده باشند، علاوه بر پاداش، عکس آن‌ها در ماهنامه فولاد چاپ و از آنها به عنوان نفرات برتر ایمنی تقدیر خواهد شد.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از ویژگی‌هایی که در فولاد هرمزگان مورد توجه ارزیابان قرار گرفت، سیستم ارزیابی عملکرد ایمنی واحدها و پیمانکاران است که تحت عنوان گردشکار ارزیابی عملکرد شرکت فولاد هرمزگان به طور ماهیانه اجرا می‌شود.

در این رابطه عملکرد ایمنی تمامی واحدها و مجموعه پیمانکاران طی هر ماه و بر اساس معیارهای قابل‌اندازه‌گیری مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت نگرفتن حد نصاب امتیاز از پیش تدوین‌شده ضریب منفی به پاداش ماهیانه افراد آن واحد خورده و افراد به‌طور مستقیم نتیجه عملکرد ضعیف خود راه حس می‌کنند.

از آنجایی که میانگین نمره واحدهای تولیدی برای واحدهای ستادی نیز محاسبه و منظور می‌شود. در صورت ضعیف عمل کردن واحدهای عملیاتی ضریب منفی متوجه واحدهای ستادی هم می‌شود و به نوعی می‌توان گفت کل سازمان هر ماه اهمیت نتیجه عملکرد ایمنی سازمان را حس کرده و تلاش جمعی جهت بهبود عملکرد ایمنی صورت می‌گیرد. از طرفی واحدهایی که عملکرد بالاتر از هدف را کسب کنند نیز تشویق می‌شوند و پاداش بیشتر و متناسب با امتیاز کسب شده خواهد بود.

محمود صالحی ادامه داد: از جمله مزیت دیگری که منجر به اعطای نشان ایمنی درجه ۱ در سطح استان به شرکت فولاد هرمزگان شد، پیاده‌سازی ایزو ۴۵۰۰۱ در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در شرکت بوده که طی دو دوره ممیزی شرکت SGS این گواهینامه استاندار تایید شده است که خود نشان از پیاده‌سازی و اجرای تمامی استانداردهای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در سطح سازمان را دارد.

در پایان مهم‌ترین ویژگی که بیشترین امتیاز را در این ارزیابی به خود اختصاص داد و منجر کسب نشان درجه ۱ ایمنی در شرکت فولاد هرمزگان شد، تعهد مدیریت شرکت فولاد هرمزگان به نهادینه کردن فرهنگ ایمنی در سطح شرکت از ابتدای راه‌اندازی تاکنون بوده است. این تعهد مدیریت را می‌توان در قالب تدوین و اجرای اهداف استراتژیک شرکت در حوزه ایمنی و سلامت بررسی کرد. به طوری که کل سازمان تعهد خود را به رعایت کلیه مقررات ایمنی و بهداشت سازمان از طریق تدوین برنامه‌ها و اقدامات مؤثر در این زمینه ارائه می‌کند و اجرای این برنامه از طریق شاخص‌های در نظر گرفته شده به‌صورت دوره‌ای ارزیابی می‌شود.

همه واحدها خود را ملزم به تحقق این اهداف کرده‌اند. این اهداف ازجمله موارد موردنظر مدیرعامل شرکت به‌عنوان بالاترین مقام سازمانی است که همواره خود را متعهد به رعایت این موضوع می‌داند. این تعهد بدان معنی است که در تمام سطوح مدیریتی سازمان التزام عملی به تحقق اهداف ایمنی و بهداشت وجود دارد.

مدیر HSE فولاد هرمزگان در پایان گفت: از حمایت‌های مدیرعامل، معاونین، مدیران، سرپرستان و سایر کارکنان شرکت فولاد هرمزگان اعم از بخش امانی و پیمانکاران که عملکرد آن‌ها منجر به کسب این نشان ایمنی در سطح استان شد، تقدیر و همچنین از همکاران پرتلاش و نقش‌آفرین واحد ایمنی، مهندس شکری زاده رئیس ایمنی و آتش‌نشانی، کارشناسان و بازرسین ایمنی و دیگر همکاران تشکر می‌کنم. قطعاً نگاه سازمان‌های بازرسی کننده بیرونی به شرکت فولاد هرمزگان تغییر کرده و سطح انتظار آن‌ها بالاتر از قبل است، این موضوع مسئولیت واحد HSE شرکت را در حفظ و ارتقاع شرایط موجود چندبرابر خواهد کرد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
کد مطلب: 62184
 
مرجع : ایراسین