گروه صنایع معدنی فولاد
 
نشست های تخصصی با انجمن صنعت نشر و جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان
گروه صنایع معدنی >فولاد - نشست های تخصصی مدیریت آموزش و توسعه سرمایه های انسانی ذوب آهن با انجمن صنعت نشر، ذیل اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اصفهان و جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.
 
به گزارش ماین نیوز، آرش شفیعی مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی ضمن بیان خبر فوق گفت: نشست تخصصی انجمن صنعت نشر با حضور ثابت قدم، مدیر انجمن مذکور و پور فرد، دبیر انجمن با هدف تعامل و استفاده از پتانسیل های طرفین در شرکت ذوب آهن برگزار شد.

مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی ذوب آهن افزود: از آنجایی که اهم فعالیت انجمن صنعت نشر، برگزاری نمایشگاه کتاب، برگزاری مسابقه کتاب خوانی، ایجاد تعامل با صنعت و ایجاد بانک اطلاعاتی کتب تخصصی و مدیریتی و ایجاد فرهنگ سازمانی در خصوص کتاب خوانی با در نظر گرفتن گروه هدف در شرکت می باشد زمینه های همکاری فی مابین مطرح و مقرر گردید نشست های مذکور تا حصول نتیجه ادامه یابد.

همچنین در نشست تخصصی تعاملی مدیریت آموزش و توسعه سرمایه های انسانی با مدیران و کارشناسان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان، موضوعاتی چون بازبینی محتوای آموزشی، استفاده از امکانات آموزشی مشترک، اجرای مشترک تورها وسمینارها، انتشار کتاب های تخصصی، برنامه ریزی و اجرای آزمون ها و سناریو نویسی محتوای آموزشی مطرح گردید.

در انتهای این نشست به منظور آشنایی با پتانسیل های شرکت ذوب آهن بازدیدی از کارگاه ها، آزمایشگاه ها و مجموعه کلاس ها و سالن های مدیریت آموزش و توسعه سرمایه های انسانی صورت پذیرفت.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۱۱
کد مطلب: 63548
 
مرجع : سایت ذوب آهن اصفهان