گروه صنایع معدنی آلومینیوم
 
مدیرعامل ایرالکو تغییر کرد
گروه صنایع معدنی >آلومینیوم - هیات مدیره شرکت آلومینیوم ایران سه شنبه 16 اسفند طی مصوبه‌ای ضمن قدردانی از زحمات سیدمحمدرضا میری لواسانی در دوره تصدی مدیرعاملی شرکت آلومینیوم ایران، آقای سیدمهدی میراشرفی را به عنوان مدیرعامل شرکت ایرالکو معرفی کرد.
 
به گزارش ماین نیوز، عمر مدیرعاملی لواسانی در شرکت ایرالکو نزدیک به یک سال به طول انجامید.

سیدمهدی میراشرفی دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی است و در سوابق شغلی او، سمت های چون معاون وزیر اقتصاد، رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، مشاور رئیس کل و مدیرکل بازرسی گمرک، مدیرکلی گمرکات استان مرکزی، شهید رجایی بندرعباس و ... به چشم می‌خورد.


تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۴۰
کد مطلب: 64874
 
مرجع : باشگاه خبری صنعت آلومینیوم