گروه معادن
 
مرکز آمار ایران اعلام کرد
کاهش تورم فصلی معدن در تابستان امسال
زغال سنگ در قعر جدول
گروه معادن - بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم فصلی، نقطه به نقطه و سالانه بخش‌های خدمات در تابستان امسال کمتر شده است.
 
به گزارش ماین نیوز، در آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن، در تابستان امسال، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ١٨٠٧,٩ بوده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٩.٠ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٦.٥ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٥.٧ درصد افزایش داشته است.

کاهش چهار درصدی تورم فصلی معدن

در فصل تابستان سال جاری، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٩ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٣ درصد)، چهار واحد درصد کاهش داشته است.


به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠٢ ، نسبت به فصل قبل از آن، ٩ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ٩.٣ درصد مربوط به گروه "کانه‌های فلزی" و کمترین تورم فصلی با ٤.٨ درصد مربوط به گروه "زغال‌سنگ" است.

تورم نقطه به نقطه بیشتر شد

در تابستان سال جاری درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٥٦,٥ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٠.٧ درصد)، ١٥.٨ واحد درصد افزایش داشته است.


به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠٢، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٥٦.٥ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٥٨.١ درصد مربوط به گروه "کانه‌‎‌های فلزی" و کمترین تورم نقطه به نقطه با ٣٧.١ درصد مربوط به گروه "زغال سنگ" است.

رشد تورم سالانه معدن در تابستان امسال

در فصل تابستان ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ٣٥,٧ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢٥.٠ درصد)، ١٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است.


به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٣٥.٧ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه "سایر معادن" با ٥٦.٧ درصد و کمترین تورم سالانه مربوط به گروه "زغال‌سنگ" با ٢٥.٧ درصد است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۵۶
کد مطلب: 69872
 
مرجع : خبرگزاری ايسنا