گروه صنایع معدنی آلومینیوم
 
برگزاری جلسه تولید با رویکرد فرآیندی - تخصصی و بررسی چالشها و موانع بخش معادن در شرکت آلومینای ایران
به گزارش ماین نیوز، برگزاری جلسه تولید با حضور مدیر مجتمع، معاونین، مشاوران، مدیران، روسا،سرپرستان و کارشناسان محترم با رویکرد فرآیندی - تخصصی و بررسی چالشها و موانع بخش معادن شرکت روز یکشنبه مورخه 1402/08/28 با هدف همفکری و برنامه ریزی بهتر در جهت افزایش تولید و تحقق محصول.تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۱۶
کد مطلب: 69985
 
مرجع : شرکت آلومینای ایران