گروه معادن ساير حوزه ها
 
فراخوان وزارت اقتصاد به تشکل های تولیدی؛
بخشنامه های خلق الساعه را معرفی کنید تا اجرایشان متوقف شود
گروه معادن >ساير حوزه ها - دبیر هیات مقررات زدایی در نامه ای به روسای اتاق های بازرگانی، اصناف، تعاون و روسای انجمن های صنفی کارفرمایی و خانه صمت ایران اعلام کرد: مقررات تنها در صورت ثبت در سامانه ملی قوانین و مقررات نافذ هستند.
 
به گزارش ماین نیوز، دبیر هیات مقررات زدایی در نامه ای به روسای اتاق های بازرگانی، اصناف تعاون و روسای انجمن صنفی کارفرمایی و صمت ایران اعلام کرد: مقررات تنها در صورت ثبت در سامانه ملی قوانین و مقررات نافذ هستند.

در متن این نامه آمده است؛ همانطور که مستحضرید بر اساس ماده (۲۴ (قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰، دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور شفافسازی سیاستها و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، به اطلاع عموم برسانند.

از سوی دیگر بر اساس ماده (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دستگاههای اجرایی مکلفند هرگونه آیین نامه، دستورالعمل، بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در سامانه ملی قوانین ومقررات ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند و مقررات، تنها در صورت ثبت در این سامانه، نافذ است.


نظر به عزم دولت مبنی بر ایجاد ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیری محیط کسب وکار، آیین نامه های اجرایی مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، به پیوست، تقدیم می شود.

به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت نظارت مستمر بر اجرای کامل این دو آیین نامه، خواهشمند است به اتحادیه ها و تشکل های اقتصادی ذیل آن مجموعه ابلاغ فرمایید

در صورت مشاهده هرگونه بخشنامه یا دستورالعمل مغایر دو آیین نامه پیوست، مستندات مربوطه را در پیام رسان های بله یا ایتا به شماره ۰۹۳۳۲۳۵۳۱۹۵ ارسال و یا با شماره ۳۹۹۰۴۱۴۲- ۰۲۱تماس حاصل بفرمایند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۰۰
کد مطلب: 71709
 
مرجع : اقتصاد آنلاین