گروه صنایع معدنی آلومینیوم
 
چاپ و انتشار نوبت دوم فراخوان عمومی مناقصات یک مرحله ای شرکت آلومینای ایران
به گزارش ماین نیوز، چاپ و انتشار نوبت دوم فراخوان عمومی مناقصات یک مرحله ای شرکت آلومینای ایران در روزنامه های

▪️اطلاعات
▫️ دنیای اقتصاد
▪️ اترک

موضوع و شماره مناقصه مطابق جدول فوق قابل مشاهده است.

  ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۱۸
کد مطلب: 72531
 
مرجع : شرکت آلومینای ایران