گروه صنایع معدنی آلومینیوم
 
چاپ و انتشار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آلومینای ایران
به گزارش ماین نیوز، چاپ و انتشار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آلومینای ایران در روزنامه های

▪️اطلاعات
▫️ دنیای اقتصاد
▪️ اترک

 ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۴۰
کد مطلب: 72587
 
مرجع : شرکت آلومینای ایران