گروه صنایع معدنی آلومینیوم
 
چاپ و انتشار نوبت اول فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه شرکت آلومینای ایران
به گزارش ماین نیوز، چاپ و انتشار نوبت اول فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه شرکت آلومینای ایران در روزنامه های

▪️اطلاعات
▫️ دنیای اقتصاد
▪️ اترک

موضوع و شماره فراخوان مطابق جدول فوق قابل مشاهده است.

نوبت دوم آگهی در تاریخ  ۹ خرداد ماه در روزنامه های مذکور چاپ و منتشر خواهد شد.

  ۸ خرداد ماه ۱۴۰۳

تاریخ انتشار : سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۴۲
کد مطلب: 72669
 
مرجع : شرکت آلومینای ایران