گروه صنایع معدنی آلومینیوم
 
چاپ و انتشار نوبت اول فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه شرکت آلومینای ایران
به گزارش ماین نیوز، چاپ و انتشار نوبت اول فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه شرکت آلومینای ایران در روزنامه های

▪️اطلاعات
▫️ دنیای اقتصاد
▪️ اترک

موضوع و شماره مناقصه مطابق جدول فوق قابل مشاهده است.

نوبت دوم آگهی در تاریخ  ۱۶ خرداد ماه در روزنامه های مذکور چاپ و منتشر خواهد شد.

  ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۳

تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۴۱
کد مطلب: 72736
 
مرجع : شرکت آلومینای ایران