گروه صنایع معدنی آلومینیوم
 
چاپ و انتشار نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه شرکت آلومینای ایران
به گزارش ماین نیوز، چاپ و انتشار نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه شرکت آلومینای ایران در روزنامه های

▪️اطلاعات
▫️ دنیای اقتصاد
▪️ اترک

موضوع و شماره مناقصه مطابق جدول فوق قابل مشاهده است.

  ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۳

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۴۶
کد مطلب: 72751
 
مرجع : شرکت آلومینای ایران