شنبه ۲۳ تير ۱۴۰۳ , 13 Jul 2024
آگهی مزایده عمومی شماره ۳۸-۳/۹۸ ت (نوبت سوم)

به گزارش ماین نیوز، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۲۴۰ هزار تن کلوخه اکسید روی معدن مهدی آباد با عیار روی میانگین ۵% را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیارد و چهارصد میلیون) ریال (واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.

تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ۰۲ /۰۴/ ۹۸و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۰۴/۲۲/ ۹۸می¬باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می¬بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره ۴۱۰۱۰۵۳۴۳۰۲۳۲۹۷۴ نزد بانک مرکزی به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
منبع : ایمپاسکو
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی