سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ , 23 Jul 2024
ﺻﻨﺪوق سرمایه‌گذاری دراوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ کیمیا با نماد اونیکس بر اساس ﻣﺠﻮز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار، از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان روز شنبه پذیره‌نویسی می‌شود.
پذیره‌نویسی صندوق اونیکس در روز شنبه​​​​​​​
به گزارش ماین نیوز، چنانچه سقف تعیین شده جهت پذیره نویسی قبل از انقضای مهلت پذیره‌ نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهد شد. مگر آنکه با درخواست مدیر صندوق، موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل پذیره‌نویسی اخذ گردد.

مهلت انجام فرآیند پذیره‌نویسی توسط متقاضی یک ماه از تاریخ دریافت مجوز خواهد بود. هرگونه افزایش مدت پذیره‌نویسی در چارچوب سقف یکماهه مذکور با اطلاع قبلی به سازمان، امکان پذیر خواهد بود.

درصورتی که مطابق مفاد اساسنامه حداقل واحدهای تعیین شده در امیدنامه پذیره‌نویسی نشده باشد، مدیر باید ظرف ده روز کاری وجوه واریزی به حساب صندوق را به پذیره‌نویسان بازپرداخت نماید.

میزان تعهد و پرداخت موسسان: 100 درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق توسط موسسان صندوق تعهد شده است.

مابقی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری برای پذیره‌نویسی و خرید عموم عرضه میگردد.


حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی: هریک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری نسبت به تعداد واحدهای سرمایه گذاری خود، در خالص دارایی های صندوق سهیم‌اند، اما حق تصمیم گیری در مورد دارایی های صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصراً از اخیارات مدیر صندوق است. صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در وحله اول متعلق به موسسان است. این واحدها غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال می‌باشد. مجمع صندوق از اجماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شده و هریک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از یک حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در هر زمان می‌توانند مطابق مفاد اساسنامه اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.

معاملات ثانویه معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله، پس از اتمام پذیره‌نویسی و ثبت صندوق، در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس آغاز می‌گردد. دارندگان و متقاضیان خرید می‌توانند با مراجعه به کارگزاران عضو فرابورس اقدام به خرید یا فروش این واحدها نمایند. یادآور می‌شود خریداران نمیتوانند در دوران پذیره نویسی اقدام به فروش واحدهای سرمایه‌گذاری نمایند.

منبع : مس پرس
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی