پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳ , 25 Jul 2024
سود هر سهم تولیدکنندگان سیمان از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ در یک روند صعودی و در حال افزایش است. برای مثال سدور در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۳۴۱ درصد سود بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۱ شناسایی کرد. براساس آخرین صورت‌های مالی منتشر شده در سامانه کدال گروه سیمان سال ۱۴۰۲ را پر سود به پایان رساند.
تولیدکنندگان سیمان سال ۱۴۰۲ را پر سود تمام کردند
به گزارش ماین نیوز، آخرین صورت‌های مالی منتشر شده در سامانه کدال نشان می‌دهد گروه سیمان در طول ۳ سال گذشته عملکرد رو به رشدی داشتند. درصد بالایی از تولیدکنندگان سیمانی کشور در سال ۱۴۰۲ سود بیشتری نسب به سال ۱۴۰۱ کسب کرده‌اند، ضمن اینکه سود آنها در سال ۱۴۰۱ نیز بیشتر از سال ۱۴۰۰ بود. سود هر سهم تعدادی از تولیدکنندگان داخلی سیمان در طول ۳ سال گذشته به قرار نمودار زیر است:


ساوه بالاترین سود هر سهم در سال ۱۴۰۲ را به دست آورد. این تولیدکننده سیمان در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ نیز بالاترین سود هر سهم را در گروه خود کسب کرده بود. سود هر سهم ساوه از ۷,۸۵۶ ریال در سال ۱۴۰۰ به ۲۳۰۸۷ در سال ۱۴۰۲ رسید. سبهان، سفار و سفانو پس از ساوه در رتبه‌های بعدی پرسودترین تولیدکنندگان سیمان در کشور قرار می‌گیرند. سود هر سهم این سه شرکت به ترتیب برابر با ۱۵۶۰۰، ۱۴۳۳۷ و ۱۲,۷۶۰ ریال بود. در انتهای لیست نیز سلار، سخاش سدور و سقاین قرار می‌گیرند.

سود هر سهم بسیاری از تولیدکنندگان این گروه در طور ۳ سال گذشته روند صعودی داشت. برای مثال سود هر سهم سرود از ۳,۴۹۲ ریال در سال ۱۴۰۰ به ۴,۹۶۴ ریال در سال ۱۴۰۱ و سپس ۷,۴۳۲ ریال در سال ۱۴۰۲ رسید. این روند صعودی در بسیاری از شرکت‌های این گروه دیده می‌شود. البته سود هر سهم تعدادی از تولیدکنندگان مانند سخوز در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۴۰۱ بود. نسبت سود هر سهم این تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۲ به ۱۴۰۱ به قرار نمودار زیر است:


سود هر سهم سخوز و سخاش در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ به ترتیب ۷ و ۴ درصد کاهش پیدا کرد در مقابل سود هر سهم سدور در بازه مورد بررسی ۳۴۱ درصد رشد کرد. سود هر سهم سبهان و سلار نیز در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۰ درصد رشد کرد. سنیر با رشد ۹۲ درصدی سود در رتبه چهارم قرار می‌گیرد. سود هر سهم بسیاری از تولیدکنندگان این گروه در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت. تنها سود سفانو و سقاین کمتر از ۳۰ درصد رشد کرد.

مقایسه عملکرد گروه سیمان با سایر گروه‌های بازار سرمایه از سودآوری قابل قبول آنها در سال ۱۴۰۲ خبر می‌دهد. در گروه سیمان بیشتر تولیدکنندگان سود بیشتری نسبت به سال گذشته شناسایی کرده‌اند و این روند از سال ۱۴۰۰ به ثبت رسیده است. در حالی که در بسیاری از گروه‌های بازار سرمایه این میزان افزایش سود دیده نمی‌شود. سیمانی‌ها در سال ۱۴۰۲ با چالش‌های بسیاری به خصوص در حوزه انرژی دست و پنجم نرم کردند این چالش‌ها در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه‌دار است.
منبع : ایراسین
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی