گروه معادن سرب و روی
 
شکستن رکورد تولید شمش روی در IZMDC طی ۵ سال گذشته
گروه معادن >سرب و روی - شکستن رکورد تولید طی مهر ماه 1396 با تولید 8478 تن در هلدینگ توسعه معادن روی ایران به انجام رسید.
به گزارش ماین نیوز، کالسیمین با 3430 تن، شرکت ملی سرب و روی ایران با 529 تن، شرکت فراوری مواد معدنی با 801 تن، شرکت ذوب و روی بافق با 1448 تن، شرکت ذوب و احیا روی قشم با 1214 تن و شرکت تولید روی بندرعباس با 1057 تن تولید باعث ایجاد این رکورد در هلدینگ توسعه معادن روی ایران شدند.

ضمنا در تاریخ 96/7/27 نیز رکورد تولید روزانه با 335 تن شمش شکسته شد. کالسیمین با 113 تن، ملی سرب و روی با 23 تن، فراوری مواد معدنی با 32 تن، ذوب و روی بافق با 84 تن، قشم با 38 تن و بندرعباس با 45 تن.

لازم به ذکر است تا پایان مهر ماه 96 نسبت به مدت مشابه سال گذشته شرکت توسعه معادن با 22% افزایش تولید بیش از 9700 تن شمش بیشتر تولید داشته است و میزان شمش سرب تولیدی نیز حدود 2500 تن بوده و طی هفت ماهه سال 96 حدود 53.800 تن تولید شمش روی صورت گرفته است.
تاریخ انتشار : جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۴
کد مطلب: 40914