نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۵۵

افزایش ۳۰ درصدی سود خالص فملی در بهار ۱۴۰۱

به گزارش ماین نیوز، سود خالص شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) با افزایش ۳۰ درصدی نسبت مدت مشابه در سال قبل به ۱۲۳,۱۳۸,۰۵۴ میلیون ریال رسید.فملی در این دوره زمانی به ازای هر سهم ۳۰۸ ریال سود محقق کرد.

 
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۵۴

کاهش ۶۶ درصدی سود خالص کگل در بهار ۱۴۰۱

به گزارش ماین نیوز، سود خالص شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) با کاهش ۶۶ درصدی نسبت مدت مشابه در سال قبل به ۲۶,۸۳۰,۲۱۳ میلیون ریال رسید.کگل در این دوره زمانی به ازای هر سهم ۲۶۸ ریال سود محقق کرد.

 
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۵۱

افزایش ۳۱ درصدی سود خالص کگهر در نیمه نخست سال مالی ۱۴۰۱

به گزارش ماین نیوز، سود خالص شرکت سنگ آهن گهرزمین (کگهر) در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) با افزایش ۳۱ درصدی نسبت مدت مشابه در سال قبل به ۷۳,۰۸۹,۰۱۵ میلیون ریال رسید.کگهر در این دوره زمانی به ازای هر سهم ۲,۹۲۴ ریال سود محقق کرد.

 
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۵۰

کاهش ۳۸ درصدی سود خالص کنور در بهار ۱۴۰۱

به گزارش ماین نیوز، سود خالص شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور) در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) با کاهش ۳۸ درصدی نسبت مدت مشابه در سال قبل به ۴,۶۴۵,۸۵۸ میلیون ریال رسید.کنور در این دوره زمانی به ازای هر سهم ۳۶۴ ریال سود محقق کرد.

 
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۴۸

افزایش ۱۵ درصدی سود خالص کچاد در بهار ۱۴۰۱

به گزارش ماین نیوز، سود خالص شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) با افزایش ۱۵ درصدی نسبت مدت مشابه در سال قبل به ۶۸,۹۳۸,۹۶۳ میلیون ریال رسید.کچاد در این دوره زمانی ضمن ثبت افزایش سرمایه ۱۱۴ درصدی و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۵۷۹ ریال سود محقق ...

 
 
 
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۴

کاهش ۴۰ درصدی فروش کنور در چهار ماهه نخست ۱۴۰۱

به گزارش ماین نیوز، فروش شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور) در چهار ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با کاهش ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال مالی قبل به ۶,۱۷۲,۰۰۴ میلیون ریال رسید.همچنین فروش کنور در تیر ماه ۱۴۰۱ با کاهش ۹۷ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۷۰,۷۹۱ میلیون ریال رسید.میزان تولید ...

 
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۱

افزایش ۳۷ درصدی فروش کگهر در هفت ماهه نخست سال مالی ۱۴۰۱

به گزارش ماین نیوز، فروش شرکت سنگ آهن گهرزمین (کگهر) در هفت ماهه نخست سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ با افزایش ۳۷ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۱۵۷,۰۳۵,۵۷۷ میلیون ریال رسید.همچنین فروش کگهر در تیر ماه ۱۴۰۱ با افزایش ۵۱ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۲۱,۲۰۰,۱۲۷ میلیون ریال رسید.از مجموع ...

 
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۲۹

افزایش ۲۳ درصدی فروش کچاد در چهار ماهه نخست ۱۴۰۱

به گزارش ماین نیوز، فروش شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) در چهار ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با افزایش ۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۱۵۸,۸۳۲,۱۲۶ میلیون ریال رسید.همچنین فروش کچاد در تیر ماه ۱۴۰۱ با افزایش ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۳۴,۷۷۱,۰۳۵ میلیون ریال رسید.از مجموع ...

 
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۲۷

کاهش ۲۹ درصدی فروش کگل در چهار ماهه نخست ۱۴۰۱

به گزارش ماین نیوز، فروش شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) در چهار ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با کاهش ۲۹ درصدی درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۱۲۲,۲۹۳,۲۰۳ میلیون ریال رسید.همچنین فروش کگل در تیر ماه ۱۴۰۱ با کاهش ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۲۶,۳۳۶,۶۰۵ میلیون ریال رسید.از مجموع ...

 
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۲۲

افزایش ۳۳ درصدی فروش فملی در چهار ماهه نخست ۱۴۰۱

به گزارش ماین نیوز، فروش شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) در چهار ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با افزایش ۳۳ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۲۸۲,۱۹۳,۲۵۸ میلیون ریال رسید.همچنین فروش فملی در تیر ماه ۱۴۰۱ با کاهش ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۶۰,۷۵۶,۹۰۱ میلیون ریال رسید.از مجموع فروش ...

 
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۱۷

کنور ۵۲ هزار تن گندله به چین صادر کرد

به گزارش ماین نیوز، فروش شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور) در سه ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با کاهش ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال مالی قبل به ۶,۱۰۱,۲۱۳ میلیون ریال رسید.همچنین فروش کنور در خرداد ماه ۱۴۰۱ با افزایش ۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۳,۱۷۶,۰۴۵ میلیون ریال رسید.این ...

 

اصلاحیه

۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۱۵

افزایش ۳۵ درصدی فروش کگهر در نیمه نخست سال مالی ۱۴۰۱

به گزارش ماین نیوز، فروش شرکت سنگ آهن گهرزمین (کگهر) در شش ماهه نخست سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ با افزایش ۳۵ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۱۳۵,۸۳۵,۴۵۰ میلیون ریال رسید.همچنین فروش کگهر در خرداد ماه ۱۴۰۱ با افزایش یک درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۲۱,۲۳۵,۷۹۱ میلیون ریال رسید.از مجموع ...

 

اصلاحیه

۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۱۴

افزایش ۴۱ درصدی فروش کچاد در بهار ۱۴۰۱

به گزارش ماین نیوز، فروش شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) در سه ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با افزایش ۴۱ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۱۲۴,۰۶۱,۰۹۱ میلیون ریال رسید.همچنین فروش کچاد در خرداد ماه ۱۴۰۱ با افزایش ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۴۳,۱۷۵,۷۱۴ میلیون ریال رسید.از مجموع ...

 
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۱۳

افزایش ۵۱ درصدی سود خالص ومعادن در بهار ۱۴۰۱

به گزارش ماین نیوز، سود خالص شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) با افزایش ۵۱ درصدی نسبت مدت مشابه در سال قبل به ۹۱۴,۵۷۳ میلیون ریال رسید.ومعادن در این دوره زمانی ضمن ثبت افزایش سرمایه ۱۲۹ درصدی و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۵ ...

 
۱۵ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۳۸

اتفاق مرموز در یک معدن

یک گودال به قطر حدود ۲۵ متر در یک منطقه معدنی در شیلی ظاهر شده که منجر به بررسی دقیق آن توسط مقامات شده است.

اتفاق مرموز در یک معدن
 

رئیس خانه صنعت‌کاران ایران:

۱۵ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۲۶

اطلاعات غلط منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست برای معدن فاریاب شد

به دنبال اتفاقات اخیر در منطقه جنوب کرمان و برای معادن فاریاب، رئیس خانه صنعت‌کاران ایران ضمن تاکید بر اینکه اطلاعات خلاف واقع و ناملایمت‌ها منجر به اخذ تصمیم‌های نادرست در رابطه با این معدن شده است، از پیگیری خانه صنعت‌کاران تا حصول نتیجه خبر داد.

اطلاعات غلط منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست برای معدن فاریاب شد
 
۱۳ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۵۹

سفیر جمهوری ارمنستان: برای رفع نگرانی‌های ایران یکی از معادن را تعطیل کردیم

سفیر جمهوری ارمنستان در تهران گفت: رود ارس برای هر دو کشور ایران اهمیت ویژه‌ای دارد و برای رفع نگرانی‌های زیست‌محیطی، یکی از معادن تعطیل شده تا اقدامات لازم برای رفع مشکل انجام گیرد.

سفیر جمهوری ارمنستان: برای رفع نگرانی‌های ایران یکی از معادن را تعطیل کردیم
 
۱۳ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۵۷

مصوبه جدید شورای عالی معادن درباره لغو بند ۷ بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی

به گزارش ماین نیوز، مصوبه شورای عالی معادن موضوع لغو بند ۷ بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال ۱۴۰۰ (ابلاغی طی نامه شماره ۶۰/۲۹۵۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱) طی نامه شماره ۶۰/۱۱۴۰۲۱ توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.