سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ , 23 Jul 2024
منشور اخلاقی ما
منشور اخلاقي و خط مشی
پايگاه خبري و تحليلي « ماين نيوز»


پايگاه خبري و تحليلي "ماين نيوز"در آذر ماه سال 1392 هجري- شمسي با هدف ارائه سريع و لحظه‌اي اخبار،جمع‌آوري اطلاعات و تحليل آنها و بررسي فرصت‌ها و تهديدهاي پيش‌روي معادن و صنايع معدني و به ویژه "كمك به معدني شدن اقتصاد ایران" آغاز بكار كرد.

اين سايت خبري در نظر دارد با بهره گیری و استفاده از نیروهای انسانی توانمند، متخصص، متعهد و با تجربه بستر اطلاع رساني و آموزشي لازم برای ارتقای سطح کیفی و کمی كسب و كار و ايجاد ارزش افزوده فراهم نمايد.

در راستاي تحقق و حصول اهداف فوق منشور و خط مشي ذيل سر لوحه امور و اهداف ماين نيوز قرار دارد.


 • تعهد به اطلاع رسانی دقیق، شفاف و بی طرفانه در چارچوب قانون اساسی و مصالح کشور و سرعت و دقت در انتشار اخبار؛
 • اشاعه فرهنگ گردش صحيح، شفاف و سالم اطلاعات در فعاليت هاي معدني و صنايع معدني؛
 • پيشگيري از رانت هاي اطلاعاتي و ترغيب و تسهيل دسترسي يكسان افراد جامعه به اطلاعات مرتبط با حوزه هاي مختلف معدني و صنايع معدني؛
 • تلاش در جهت اصلاح، بهبود و تسهیل در فضای معادن؛
 • افزايش، ارتقاء و توسعه سطح دانش، بينش و نگرش متخصصان و افراد شاغل در معادن و صنايع وابسته با اهتمام به قانون معادن، برنامه چشم انداز بیست ساله، برنامه های پنجساله و قوانین و مقررات دولتی در ایران؛
 • رعایت ادب و متانت حرفه ای همراه با اتکاء به منطق علمی؛
 • اجتناب از هرگونه اساعه ادب و اهانت به اشخاص حقیقی و حقوقی؛
 • درک نیازهای مخاطبان اصلی سايت و تلاش در راستاي افزایش رضایت آنان؛
 • استفاده بهینه از کلیه منابع در راستاي دستیابی به اهداف سايت و افزایش بهره وری؛
 • انعكاس و تبيين نمونه های موفق در سطح فردی و گروهی در ايران و جهان؛
 • افزایش رضایت و اعتماد مخاطبان به مطالب و اخبار مندرج در سايت؛
 • صداقت، درستکاری،پایبندی به تعهدات و اخلاق، رعایت اصل احترام متقابل،کار گروهی و قانونمندی، مسوولیت پذیری و ارج نهادن به کرامت و مقام انسانی کارکنان؛