گروه معادن
 
درخواست افزایش سرمایه ۱۲۹ درصدی ومعادن
به گزارش ماین نیوز، مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات

🔹سرمایه فعلی: ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

🔹تعداد سهام قابل انتشار: ۱۰۸,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ سهم

🔹درصد افزایش سرمایه: ۱۲۹%

🔹مبلغ افزایش سرمایه: ۱۰۸,۴۲۸,۰۰۰ میلیون ریال

🔹موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزايش سرمايه شرکت‌‏های سرمايه‌‌پذير و مشارکت در افزايش سرمايه شرکت‌‏های سرمايه‌‏پذير

🔹محل تأمین افزایش سرمایه:
- مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی - ۶۴,۴۲۸,۰۰۰ میلیون ریال (۵۹%)
- سود انباشته - ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (۴۱%)

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۴۹
کد مطلب: 61017