گروه معادن سنگ آهن
 
کگل" گندله و کنسانتره خشک را در بازار صادراتی فروخت؛
۵۴۷ میلیارد تومان درآمد صادراتی گل گهر
گروه معادن >سنگ آهن - این شرکت معدنی در مهرماه میزان درآمد صادراتی که از خود بر جای گذاشت برابر با ۵۴۷ میلیارد تومان بود و این نکته‌ای مهم است که در سال مالی گذشته درآمدی جهت بازار صادراتی به دست نیامده بود.
 
به گزارش ماین نیوز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه سال ۱۴۰۱ میزان درآمدی عملیاتی که از فروش محصولات تولیدی خود طی این دوره حاصل کرد مبلغی نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان بود، همچنین "کگل" میزان درآمد تجمیعی خود در آغاز نیمه دوم سال جاری را برابر با ۲۱ هزار میلیارد تومان شناسایی کرد.

میزان درآمدی ماهانه‌ای که "کگل" در مهرماه از فروش محصولات توانست از خود باقی بگذارد متعلق به فروش در بازار داخلی و صادراتی بود، بیشترین درآمدی که این شرکت معدنی از فروش محصولات به ثبت رساند مربوط به بازار داخلی با ۲ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان بود که ۸۲ درصد از درآمد ماهانه در مهرماه را در اختیار داشت.
درآمد‌های عملیاتی "کگل" تا مهرماه ۱۴۰۱

درآمد ماهانه‌ای که شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از ابتدای سال مالی تا انتهای مهرماه از خود بر جای گذاشت در مقایسه با ماه گذشته شاهد کاهش ۲۳ درصدی بود، این شرکت معدنی در مهرماه میزان درآمد صادراتی که از خود بر جای گذاشت برابر با ۵۴۷ میلیارد تومان بود و این نکته‌ای مهم است که در سال مالی گذشته درآمدی جهت بازار صادراتی به دست نیامده بود.


درآمد صادراتی که "کگل" از ابتدای سال مالی تا انتهای مهرماه به ثبت رساند برابر با ۲ هزار و ۸۷۷ میلیارد تومان بود، درآمد تجمیعی به دست آمده از این بازار در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۷۱۶ درصد افزایش (معادل ۲ هزار و ۷۱۸ میلیارد تومان) را به همراه داشت، درآمدی که در این دوره از فروش محصولات به ثبت رسید مربوط به فروش گندله و کنسانتره سنگ آهن بود.

درآمدی که "کگل" در مهرماه از فروش محصولات شناسایی کرد مربوط به فروش «گندله ریزدانه، کنسانتره سنگ‌آهن (داخلی و صادراتی) و گندله (داخلی و صادراتی)» بود، عمده‌ترین درآمد شناسایی‌شده توسط این شرکت معدنی متعلق به محصول «گندله» در بازار داخلی با ۲ هزار و ۴۰۷ میلیارد تومان بود که این محصول در ازای هر تن ۲ میلیون و ۷۲۷ تومان مورد معامله قرار گرفت.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۵۶
کد مطلب: 63161
 
مرجع : بورس نیوز