گروه معادن
 
بررسی اقدامات "طرح فعال سازی کوچک مقیاس" در آذربایجان غربی
گروه معادن - کارگروه استانی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، اقدامات انجام شده در استان آذربایجان غربی را مورد بررسی قرار داد.
 
به گزارش ماین نیوز، در جلسه شورای معادن استان آذربایجان غربی به ریاست استاندار، ضمن معرفی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس و نمونه اقدامات انجام شده درباره احیای معادن کوچک مقیاس در سایر استان ها، معادن این استان مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، رئیس شورای هماهنگی طرح، مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس اتاق بازرگانی استان، نماینده سازمان زمین شناسی، عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و مدیران و دست اندرکاران بخش معدن استان آذربایجان غربی حضور داشتند.

موارد مشمول طرح توسعه معادن کوچک مقیاس
با توجه به ابلاغ تعیین جایگاه و ساختار کارگروه استانی طرح از سوی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این کارگروه با نگاه فعال سازی بخش معدن به عنوان یک فرصت در تصمیم گیری شورای معادن استان ها ایفای نقش خواهد داشت.

ایجاد یا افزایش اشتغال و تولید، مبنای تصمیم گیری و پیشنهادات کلینیکی خواهد بود که برای موارد دریافت شده در کارگروه لحاظ خواهد شد.

مواردی که در گذشته از طریق شورای عالی معادن ابلاغ یا تصمیم گیری شده است مورد پذیرش طرح قرار نخواهد گرفت و پروانه هایی در طرح بررسی خواهند شد که از نظر مدت زمان و مالکیت، اعتبار داشته باشند .

همچنین، قبل از پذیرش درخواست ها، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها باید اعتبار سنجی پروانه ها و سوابق آن را را صحه گذاری کنند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۰
کد مطلب: 47847
 
مرجع : ایمیدرو