فيلم خط توليد كارخانه ذوب آهن اصفهان
 
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۱۸
کد مطلب: 30