گروه صنایع معدنی فولاد
 
آهن اسفنجی شمش فولادی
میزان تولید شمش فولادی در خردادماه هر سال از بدو راه اندازی کارخانه آهن و فولاد ارفع
گروه صنایع معدنی >فولاد - در ذیل کسب سه رکورد برتر، از بدو تاسیس کارخانه آهن و فولاد ارفع در سه ماه متوالی را می‌خوانید.
به گزارش ماین نیوز، میزان تولید شمش فولادی در خردادماه هر سال از بدو راه اندازی کارخانه آهن و فولاد ارفع:

- خرداد ١٣٩٣: ٥٠.٢١٤ تن
- خرداد ١٣٩٤: ٥٠.٠٤٠ تن
- خرداد ١٣٩٥: ٤٨.٣٥١ تن
- خرداد ١٣٩٦: ٦٦.٥٢٦ تن
- خرداد ١٣٩٧: ٧٦.٢٧٠ تن
- خرداد ١٣٩٨: ٧٣.٧٦٩ تن
- خرداد ١٣٩٩: ٧١.٣٢٠ تن
- خرداد ١٤٠٠: ٧٢.٣١٢ تن
- خرداد ١٤٠١: ٨١.٧٤٤ تن

کسب سه رکورد برتر، از بدو تاسیس کارخانه در سه ماه متوالی:

۱- بالاترین میزان تولید ماهانه آهن اسفنجی در خرداد ١٤٠١ به میزان ٩٨,٩١٠ تن

۲️- رشد ١٣ درصدی تولید شمش فولادی در خرداد ١٤٠١ نسبت به خرداد ١٤٠٠

۳- بالاترین میزان تولید روزانه آهن اسفنجی در خرداد ماه ١٤٠١


تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۵۲
کد مطلب: 61730
 
مرجع : ‌می‌متالز