گروه صنایع معدنی
 
در مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن فولاد ایران؛
۲ تغییر در هیئت مدیره انجمن فولاد ایران
دنیانور مجددا به هیئت رئیسه انجمن فولاد ایران اضافه شد
گروه صنایع معدنی - احمد دنیانور به عنوان بازرس انجمن در ترکیب هیئت رئیسه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران انتخاب شد و محسن خراسانی عضو علی‌البدل رسته مقاطع طویل و احسان دشتیانه، عضو علی‌البدل رسته گندله و آهن اسفنجی وارد ترکیب هیئت مدیره انجمن فولاد شدند.
 
به گزارش ماین نیوز، احمد دنیانور، بازرس انجمن تولیدکنندگان فولاد در مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اعلام کرد؛ طبق اساسنامه انجمن و تغییر و تحولات مدیریتی در شرکت‌های فولاد صنعت بناب و فولاد غدیر ایرانیان، محسن خراسانی عضو علی‌البدل رسته مقاطع طویل به‌جای محمد کشانی و احسان دشتیانه، عضو علی‌البدل رسته گندله و آهن اسفنجی به‌جای اسدالله فرشاد وارد ترکیب هیئت مدیره انجمن فولاد شدند.

همچنین در مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن فولاد، احمد دنیانور به عنوان بازرس انجمن در ترکیب هیئت رئیسه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران قرار گرفت.

شایان ذکر است، وی در ۱۶ سال اخیر و در چند دوره اخیر انتخابات انجمن تولیدکنندگان فولاد در جایگاه بازرس و عضو هیئت رئیسه این تشکل موثر صنفی مورد اعتماد اعضا قرار گرفت و در دوره جدید نیز مجدد در این جایگاه تثبیت شد. همچنین داوود صافی به عنوان بازرس علی‌البدل انجمن فولاد انتخاب شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۴۶
کد مطلب: 69853
 
مرجع : ایراسین