گروه صنایع معدنی آلومینیوم
 
چاپ و انتشار نوبت دوم فراخوان عمومی مناقصات یک مرحله ای شرکت آلومینای ایران
به گزارش ماین نیوز، چاپ و انتشار نوبت دوم فراخوان عمومی مناقصات یک مرحله ای شرکت آلومینای ایران در روزنامه های

▪️اطلاعات
▫️ دنیای اقتصاد
▪️ اترک

موضوع و شماره مناقصات مطابق جدول فوق قابل مشاهده می باشد.

  ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰
کد مطلب: 70921
 
مرجع : شرکت آلومینای ایران