گروه صنایع معدنی آلومینیوم
 
چاپ و انتشار نوبت اول فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای شرکت آلومینای ایران
به گزارش ماین نیوز، چاپ و انتشار نوبت اول فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای شرکت آلومینای ایران در روزنامه های

▪️اطلاعات
▫️ دنیای اقتصاد
▪️ اترک

موضوع و شماره مناقصه مطابق جدول فوق است.

نوبت دوم آگهی در روز چهارشنبه مورخ ۲۵ بهمن ماه در روزنامه مذکور چاپ و منتشر خواهد شد.

  ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۳۴
کد مطلب: 71294
 
مرجع : شرکت آلومینای ایران