گروه صنایع معدنی آلومینیوم
 
آغاز انبارگردانی پایان سال ۱۴۰۲ شرکت آلومینای ایران
شنبه مورخ ۱۹ اسفندماه


تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۳۹
کد مطلب: 71691
 
مرجع : شرکت آلومینای ایران