گروه صنایع معدنی آلومینیوم
 
چاپ و انتشار نوبت اول فراخوان عمومی مناقصات یک مرحله ای شرکت آلومینای ایران
به گزارش ماین نیوز، چاپ و انتشار نوبت اول فراخوان عمومی مناقصات یک مرحله ای شرکت آلومینای ایران در روزنامه های

▪️اطلاعات
▫️ دنیای اقتصاد
▪️ اترک

موضوع و شماره مناقصه مطابق جدول فوق قابل مشاهده است.

نوبت دوم آگهی در تاریخ  ۲۶ اسفند ماه در روزنامه های مذکور چاپ و منتشر خواهد شد.

  ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۲

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۳۷
کد مطلب: 71752
 
مرجع : شرکت آلومینای ایران