گروه صنایع معدنی آلومینیوم
 
چاپ و انتشار نوبت دوم فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای شرکت آلومینای ایران
به گزارش ماین نیوز، چاپ و انتشار نوبت دوم فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای شرکت آلومینای ایران در روزنامه های

▪️اطلاعات
▫️ دنیای اقتصاد
▪️ اترک

موضوع و شماره مناقصه مطابق جدول فوق قابل مشاهده است.

  ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۲

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۳۷
کد مطلب: 71840
 
مرجع : شرکت آلومینای ایران